Prechod na navigáciu vodorovná

Zmluvy

Zmluvy » subjekt: Obec Slovenské Ďarmoty » rok: 2016
Vyhľadať v zmluvách
 
Položky 1-15 z 21
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam zmlúv
Číslo zmluvy Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet Cena * Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy
NZ1/2016R.Rimóci, M.Horváthová, M.Mäsiar, D.MäsiarNájomná zmluva na pozemok pozemky parc. 736/2 a 739/1 0,00 €30.1.201631.1.2023
00454/2016Slovenský pozemkový fond, Bratislava Nájomná zmluva č. 00454/2016-PNZ-P40139/16.00prenájom pozemku p.č. 3/24 163 m20,00 €13.2.2016nestanovený
BB152173RECobal s.r.o., BratislavaZmluva o uzavretí budúcej zmluvy o spolupráci podľa §59 ods. 3 zákona o odpadochzáväzok uzavrieť zmluvu podľa § 59 ods.3 zák. o odpadoch 0,00 €24.3.2016nestanovený
1/2016 NB DSGRUN SK s.r.o., Veľký Krtíš Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 1/2016nájom - nebytové priestory v Dome služieb  405,80 €2.4.2016nestanovený
1611785Slovgram, Bratislava Zmluva č. 1611785vysporiadanie práva výkonných umelcov a výrobcov zvuk. a audioviz. záz0,00 €6.4.2016nestanovený
76450Dobrovoľná požiarna ochrana SRZmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR poskytnutie dotácie pre DHZ S.Ďarmoty  700,00 €19.4.2016nestanovený
1/2016/KOMIKONA plus, s.r.o., Želiezovce Zmluva na vykon. zberu, odvozu a ukladania TKO na skládku TKO, ukladanie interného odpaduzber TKO, uloženie zeminy, kameniva a stavebnej sute na skládku int. odpadu0,00 €2.3.2016nestanovený
02/2016 TZMIKONA plus, s.r.o., Želiezovce Zmluva na zber a zhodnotenie triedených zložiek komunálneho odpadu zber a zhodnotenie triedených zložiek komunálneho odpadu/ papier a lepenka, plasty, viacvrstv. kompoz. mat., sklo, kovy0,00 €2.3.2016nestanovený
51900274403KOMUNÁLNA poisťovňa, a. s. Vienna Insurance Group, Bratislava Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie úrazové poistenie UoZ počas aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb26,00 €1.5.2016nestanovený
4419008657KOMUNÁLNA poisťovňa, a. s. Vienna Insurance Group, Bratislava Zmluva pre poistenie majetku a zodpovednosti za škodu práv. osôb a pod. fyz.os. poistenie multifunkčného ihriska 110,43 €2.5.2016nestanovený
1A/2016Ľudovít Vician, Považská Bystrica Zmluva o vykonaní auditu účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2015audit účtovnej závierky za rok 2015 500,00 €27.6.2016nestanovený
338/2016/ODDFBanskobystrický samosprávny krajZmluva č. 338/2016/ODDF o poskytnutí finančnej dotácie na rok 2016finančná dotácia na projekt Sme jedna rodina - hranice bez bariér Deň obce1 100,00 €12.7.2016nestanovený
669/2016/UZVšeobecná úverová banka, a. s., Mlynské Nivy 1, 829 90 BratislavaZmluva o termínovanom úvere č. 669/2016/UZúver na financovanie projektu 575468-CITIZ-1-2016-SK-CITIZ-TT15 000,00 €22.7.2016nestanovený
958/2016/DVšeobecná úverová banka, a. s., Mlynské Nivy 1, 829 90 BratislavaDohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke č. 958/2016/DDohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke č. 958/2016/D k úveru č. 669/2016/UZ0,00 €22.7.2016nestanovený
1SP/2016KOMUNÁLNA poisťovňa, a. s. Vienna Insurance Group, Bratislava Zmluva o spolupráci uzatvorená podľa § 269 ods. 2 zák. č. 513/1991 Zb.prenájom reklamnej plochy na Deń obce 201650,00 €22.7.2016nestanovený
Položky 1-15 z 21


Úvodná stránka